Αίτηση για ανάκληση πιστοποιητικού χρήστη

Αίτηση για ανάκληση πιστοποιητικού μπορεί να υποβάλει μόνο ο ιδιοκτήτης του πιστοποιητικού.

Παρακαλώ εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον μυστικό κωδικό ανάκλησης ο οποίος σας δόθηκε κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού και το λόγο που ζητάτε την ανάκληση.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου :
Μυστικός κωδικός ανάκλησης :
Λόγος ανάκλησης :

Προσοχή!!! Σε περίπτωση που έχετε χάσει το μυστικό κωδικό ανάκλησης επικοινωνήστε άμεσα με το