Αίτηση για ανάκληση πιστοποιητικού διακομιστή

Αίτηση για ανάκληση πιστοποιητικού μπορεί να υποβάλει μόνο ο ο υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη συμμόρφωση του διακομιστή στην πολιτική πιστοποίησης.

Παρακαλώ εισάγετε το πλήρες όνομα του διακομιστή, τον μυστικό κωδικό ανάκλησης ο οποίος σας δόθηκε κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού και το λόγο που ζητάτε την ανάκληση.

Πλήρες όνομα διακομιστή :
Μυστικός κωδικός ανάκλησης :
Λόγος ανάκλησης :

Προσοχή!!! Σε περίπτωση που έχετε χάσει τον μυστικό κωδικό ανάκλησης επικοινωνήστε άμεσα με το