Αίτηση για Πιστοποιητικό Διακομιστή

Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Διακομιστή μπορεί να υποβάλει ο υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη συμμόρφωση του διακομιστή στην πολιτική πιστοποίησης, ο οποίος πρέπει να είναι κάτοχος Ψηφιακού Πιστοποιητικού Χρήστη.

Εισάγετε το πλήρες όνομα του διακομιστή για τον οποίον αιτήστε την έκδοση πιστοποιητικού. Πατήστε το πλήκτρο επόμενο για να επιβεβαιωθεί το Πιστοποιητικό Χρήστη σας, και να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Διακομιστή.

Πλήρες όνομα διακομιστή (FQDN):