Έκδοση Πιστοποιητικού

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ ακολουθούν την Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της ΥΔΚ ΑΠΘ καθώς και τις γενικότερες Διαδικασίες Πιστοποίησης. Τα πιστοποιητικά ανήκουν σε δύο κατηγορίες, τα Πιστοποιητικά Χρήστη και τα Πιστοποιητικά Διακομιστή.

  • Τα Πιστοποιητικά Χρήστη εκδίδονται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε επίσημη υπηρεσία αναγνωρισμένη από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ. Για την έκδοση Πιστοποιητικού Χρήστη απαραίτητη είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
  • Τα Πιστοποιητικά Διακομιστή εκδίδονται σε διακομιστές (servers) που ανήκουν σε επίσημη υπηρεσία αναγνωρισμένη από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ και διαχειρίζονται από μέλη του φορέα. Το μέλος του φορέα που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη διαχείριση του διακομιστή θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Χρήστη.
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού

Ο υποψήφιος συνδρομητής, πρίν να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικού, θα πρέπει να διαβάσει και να αποδεχτεί την "Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της ΥΔΚ ΑΠΘ" και να έχει εμπιστευθεί την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ ακολουθώντας τη διαδικασία της αντίστοιχης σελίδας.

Έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Χρήστη

Για την έκδοση του πιστοποιητικού ο συνδρομητής θα πρέπει να υποβάλει αίτηση από την αντίστοιχη ασφαλή ιστοσελίδα.

Έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Διακομιστή

Για την έκδοση του πιστοποιητικού διακομιστή, ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του θα πρέπει να υποβάλει αίτηση από την αντίστοιχη ασφαλή ιστοσελίδα.