Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών που συνεργάζονται με αυτή. Η πρώτη Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ξεκίνησε το 2001 από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου ΑΠΘ. Μετά από επτά χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και έχοντας εκδώσει περισσότερα από 30.000 ψηφιακά πιστοποιητικά, η Υποδομή αναβαθμίστηκε για να υποστηρίξει νέες δυνατότητες μεταξύ των οποίων:

  • Υπογραφή πιστοποιητικών σε ειδικές κρυπτοσυσκευές - eTokens με ειδικές παραμέτρους για ασφαλή σύνδεση υπαλλήλων γραμματειών σε υπολογιστές που χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα (πχ βαθμολογίες) αλλά και για τα μέλη ΔΕΠ που με ασφάλεια στέλνουν βαθμολογίες προς τις γραμματείες
  • Σύνδεση με την ευρύτερη Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων - HARICA προκειμένου οι Ακαδημαϊκές και Ερευνητικές κοινότητες της Ελλάδας να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που παρέχουν τα ψηφιακά πιστοποιητικά που είναι η απρόσκοπτη ανταλλαγή ασφαλών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η κρυπτογράφηση μηνυμάτων με ευαίσθητες πληροφορίες κ.α.
Πολιτική και διαδικασίες

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ εκδίδει πιστοποιητικά σε οντότητες σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες που περιλαμβάνονται στη "Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης".

Τα πιστοποιητικά είναι αναγνωρισμένα με βάση το ΠΔ 150/2001 καθώς η Αρχή Πιστοποίησης HARICA αποτελεί Πάροχο Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης εγγεγραμμένο στο μητρώο της ΕΕΤΤ που παρέχει αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.

Εξωτερικός Έλεγχος πηγαίου κώδικα και Διαδικασιών Πιστοποίησης

Η ΥΔΚ HARICA έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις ETSI TS 101 456, ETSI TS 102 042 και τα Baseline Requirements (BR) του CA/B Forum.

Διαβάστε την πρόσφατη (έτος 2016) αναφορά ελέγχου (διαθέσιμη και από την QMSCERT).

Εμπιστοσύνη

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κι εσείς την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ θα πρέπει να εμπιστευθείτε την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων - HARICA που έχει εκδώσει την Αρχή Πιστοποίησης του ΑΠΘ.

Αποθήκη Πιστοποιητικών ΥΔΚ ΑΠΘ

Όλα τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ (Αρχές Πιστοποίησης και τελικά πιστοποιητικά) βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο Αναζήτησης Πιστοποιητικών.