Εμπιστοσύνη
Σκοπός

Η σχέση εμπιστοσύνης προς την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ εκφράζεται μέσω της εγκατάστασης στις διάφορες εφαρμογές του υπολογιστή που χρησιμοποιούμε, του πιστοποιητικού της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων (Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority - HARICA), η οποία έχει εκδώσει την Αρχή Πιστοποίησης του ΑΠΘ.

Μέσω της εγκατάστασης αυτής επιτρέπεται να:

  • Συνδέεστε σε δικτυακούς εξυπηρετητές με ασφάλεια χωρίς κίνδυνο υποκλοπής δεδομένων
  • Λαμβάνετε και αποστέλετε ασφαλή ηλεκτρονικά μηνύματα
  • Αποτελείτε κομμάτι του ευρύτερου δικτύου εμπιστοσύνης της HARICA

Η αποδοχή της Αρχής Πιστοποίησης του ΑΠΘ προϋποθέτει την αποδοχή των όρων όπως ορίζονται στην "Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της ΥΔΚ ΑΠΘ" καθώς και τις γενικότερες Διαδικασίες Πιστοποίησης.

Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Για να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό της Κεντρικής Αρχής Πιστοποίησης που έχει εκδώσει την Αρχή Πιστοποίησης του ΑΠΘ, πατήστε το πλήκτρο Εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες.