Αναζήτηση πιστοποιητικού

Για την αναζήτηση πιστοποιητικού κάποιου συνδρομητή ή κάποιου εξυπηρετητή/συσκευής, απαραίτητη είναι η γνώση κάποιου στοιχείου του διακεκριμένου ονόματός του. Παραδείγματα στοιχείων είναι:

  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Τμήμα ονοματεπώνυμου με λατινικούς χαρακτήρες
  • Όνομα διακομιστή
Στοιχεία Πιστοποιητικού
Αποθήκη Αρχής Πιστοποίησης

Για να δείτε το σύνολο των κειμένων πολιτικής, διαδικασιών της Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ καθώς και το σύνολο των Αρχών Πιστοποίησης που έχουν δημιουργηθεί, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτό το σύνδεσμο.