Ανάκληση Πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό ενός συνδρομητή πρέπει να ανακληθεί στην περίπτωση που συντρέχει κάποιος από τους ακόλουθους λόγους:

  • Δεν χρησιμοποιείται πλέον.
  • Έχουν αλλάξει τα στοιχεία που περιέχει. Π.χ. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδρομητή, η σχέση του συνδρομητή με την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ, κ.α.
  • Έχει εκτεθεί ή υποπτευθεί ότι έχει εκτεθεί το ιδιωτικό κλειδί.
  • Έχει χαθεί ή υποπτευθεί ότι έχει χαθεί το ιδιωτικό κλειδί.

Μετά την ανάκλησή του, το πιστοποιητικό παύει να ισχύει. Ο συνδρομητής μπορεί να αιτηθεί την έκδοση νέου πιστοποιητικού.

Ανάκληση Πιστοποιητικού Χρήστη

Για την ανάκληση του πιστοποιητικού ο συνδρομητής θα πρέπει να υποβάλει αίτηση από την αντίστοιχη ασφαλή ιστοσελίδα.

Ανάκληση Πιστοποιητικού Διακομιστή

Για την ανάκληση του πιστοποιητικού διακομιστή, ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του θα πρέπει να υποβάλει αίτηση από την αντίστοιχη ασφαλή ιστοσελίδα.

Ανάκληση πιστοποιητικού από τρίτη οντότητα που γνωρίζει το μυστικό κλειδί πιστοποιητικού

Για να πραγματοποιηθεί ανάκληση πιστοποιητικού από τρίτη οντότητα η οποία γνωρίζει το μυστικό κλειδί πιστοποιητικού, θα πρέπει να αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση το οποίο να περιέχει ψηφιακά υπογεγραμμένο κείμενο που να δηλώνει ότι το μυστικό κλειδί του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είναι γνωστό.