Διαδικασίες Πιστοποίησης

Οι Πολιτικές Πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται από την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ συμμορφώνονται με τη "Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της ΥΔΚ ΑΠΘ" .

Χρησιμοποιώντας την Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ αποδέχεστε τους όρους όπως αυτοί ορίζονται στην "Δήλωση Διαδικασιών Πιστοποίησης της ΥΔΚ ΑΠΘ".